Truyền hình – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn Trang web đài Truyền hình Gia Lai Tue, 21 Aug 2018 10:54:52 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 http://gialaitv.vn/wp-content/uploads/2016/07/icons.png Truyền hình – Truyền hình Gia Lai http://gialaitv.vn 32 32 Thời sự trưa 21-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-21-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-21-8-2018/#respond Tue, 21 Aug 2018 05:07:25 +0000 http://gialaitv.vn/?p=278530 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-21-8-2018/feed/ 0 Thời sự tối 20-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-20-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-20-8-2018/#respond Mon, 20 Aug 2018 14:51:30 +0000 http://gialaitv.vn/?p=278400 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-20-8-2018/feed/ 0 Thời sự trưa 20-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-20-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-20-8-2018/#respond Mon, 20 Aug 2018 05:00:12 +0000 http://gialaitv.vn/?p=278300 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-20-8-2018/feed/ 0 Thời sự tối 19-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-19-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-19-8-2018/#respond Sun, 19 Aug 2018 13:23:47 +0000 http://gialaitv.vn/?p=278102 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-19-8-2018/feed/ 0 Thời sự trưa 19-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-19-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-19-8-2018/#respond Sun, 19 Aug 2018 09:27:04 +0000 http://gialaitv.vn/?p=278094 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-19-8-2018/feed/ 0 Thời sự tối 18-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-18-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-18-8-2018/#respond Sat, 18 Aug 2018 15:54:28 +0000 http://gialaitv.vn/?p=278052 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-18-8-2018/feed/ 0 Thời sự trưa 18-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-18-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-18-8-2018/#respond Sat, 18 Aug 2018 05:16:06 +0000 http://gialaitv.vn/?p=278022 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-18-8-2018/feed/ 0 Thời sự tối 17-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-17-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-17-8-2018/#respond Fri, 17 Aug 2018 14:25:41 +0000 http://gialaitv.vn/?p=277895 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-17-8-2018/feed/ 0 Thời sự trưa 17-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-17-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-17-8-2018/#respond Fri, 17 Aug 2018 04:58:14 +0000 http://gialaitv.vn/?p=277708 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-trua-17-8-2018/feed/ 0 Thời sự tối 16-8-2018 http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-16-8-2018/ http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-16-8-2018/#respond Thu, 16 Aug 2018 14:19:22 +0000 http://gialaitv.vn/?p=277541 ]]> http://gialaitv.vn/thoi-su/truyen-hinh/thoi-su-toi-16-8-2018/feed/ 0