Quảng Cáo

RSS

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai – Lần thứ 8, năm 2016- 2017

19/7/2016

Thực hiện Quyết định số: 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Quyết định số: 458/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc: “Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 8, năm 2016- 2017”.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai thống nhất ban hành Thể lệ Hội thi gồm những điều khoản sau:

Đài PT- TH Gia Lai ra mắt Chương trình “CHÀO NGÀY MỚI”

22/4/2016

 Chương trình "Chào Ngày mới" lần đầu tiên ra mắt khán giả Truyền hình Gia Lai. Chương trình đầu tiên được phát sóng vào sáng thứ Bảy (30/4/2016) trên kênh 11-THGL-vệ tinh vinasat 1- trực tuyến trên website: gialaitv.vn

Khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi tại Gia Lai.

15/1/2016

Sáng 15/1, tại số nhà 748 đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP. Pleiku, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam thông qua sự hợp tác với  Công ty TNHH một thành viên An Phước Lộc Gia Lai tổ chức lễ khai trương Văn phòng Tổng đại lý Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tại Gia Lai. 

Trang 1/212