Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai

RSS

Thể lệ Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIX, năm 2019

29/3/2019

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số: 134-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-SNV-ĐPTTH-BGL, ngày 21/3/2019 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIX, năm 2019.