Giới thiệu

RSS

Triển vọng cây Mắc ca trên đất Kbang

06/9/2019

Sau gần 10 năm có mặt trên vùng đất Kbang, đến nay cây mắc ca đã khẳng định được giá trị kinh tế của mình trong cơ cấu các loại cây trồng, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân. Hiện nay phong trào trồng mắc ca ở Kbang đang phát triển mạnh, diện tích không ngừng gia tăng.