Giới thiệu

RSS

“Thấy gì qua việc cắt giảm giáo viên, nhân viên hợp đồng dôi dư ở ngành Giáo dục huyện Chư Pưh”

11/11/2016

Trong hoàn cảnh gần như địa phương nào cũng thiếu giáo viên thì huyện Chư Pưh cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, vào đầu năm học này, ngành giáo dục Chư Pưh đã cắt giảm hơn 100 giáo viên, nhân viên hợp đồng dôi dư, nhưng không ảnh hưởng gì đến chất lượng dạy và học.

Với cách làm này, nhiều người ước tính: Năm nay, ngành giáo dục huyện Chư Pưh sẽ tiết kiệm được khoảng 3 tỉ đồng cho ngân sách; nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng: Có điều gì không ổn ở đây? Phóng sự “Thấy gì qua việc cắt giảm giáo viên, nhân viên hợp đồng dôi dư ở ngành Giáo dục huyện Chư Pưh” sẽ thông tin rõ về vấn đề này.