Giới thiệu

RSS

Phong trào dùng những vật dụng thân thiện với môi trường

01/7/2019

Gìn giữ môi trường trong sạch để đảm bảo sức khỏe cho mọi người đang là vấn đề nhiều người quan tâm hiện nay. Phong trào chống rác thải nhựa, do Bộ Tài nguyên & Môi trường phát động, người dân và cộng đồng doanh nghiệp ở Gia Lai đã triển khai nhiều hành động thiết thực.