Giới thiệu

RSS

Kỳ thi thứ 3

26/9/2022

Kỳ 3: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 26/9/2022; kết thúc vào 16h00, ngày 7/10/2022. (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)