Giới thiệu

RSS

“Vai trò của Việt Nam ngày càng lớn”

02/1/2020

“Vai trò của Việt Nam ngày càng lớn ở châu Á. Đây là đất nước đang được thế giới biết đến nhiều, đặc biệt là người dân Trung Đông, Ai Cập”.

Cử tri phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI

11/12/2019

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI đã thu hút sự quan tâm theo dõi của cử tri trong toàn tỉnh. Qua theo dõi kết quả phát triển kinh tế – xã hội, các cử tri vui mừng phấn khởi trước sự chỉ đạo của tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và tin rằng với những quyết sách đúng đắn tại kỳ họp sẽ đưa Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Để sản phẩm OCOP đạt chất lượng và sản lượng cao

02/11/2019

Làm thế nào để các mặt hàng nông nghiệp, nhất là sản phẩm OCOP đạt sản lượng và chất lượng cao là điều mà mỗi hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều hướng đến. Riêng đối với những nông dân chuyên canh khoai lang Lệ Cần, một nông sản vừa được UBND huyện Đak Đoa công nhận là sản phẩm OCOP thì tự bản thân họ đã và đang xây dựng cho mình một hướng đi ổn định, mamg tính vững bền.