Điện lực

RSS

Công ty Điện lực Gia Lai – Vì niềm tin của khách hàng

13/11/2019

Nâng cao chất lượng trong cung cấp điện và dịch vụ; đảm bảo độ tin cậy cũng như niềm tin của khách hàng đối với đơn vị là mục tiêu mà Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã và đang chú trọng thực hiện. Theo đó, ngoài những đầu tư để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn; trong Tháng “Tri ân khách hàng” hàng năm, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cũng đã được Công ty triển khai – tất cả vì niềm tin của khách hàng.

Công ty Điện lực Gia Lai kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh miễn phí đường dây và trạm biến áp của khách hàng bằng công nghệ sửa chữa nóng và nước áp lực cao không gây mất điện

01/11/2019

Với mục tiêu tất cả vì khách hàng, nhiều chương trình hoạt động đã và đang được Công ty Điện lực Gia Lai triển khai; đảm bảo ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ và độ tin cậy trong cung cấp điện cho khách hàng.

Điện lực Gia Lai thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và điện tử hóa các dịch vụ điện

28/10/2019

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cũng như thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Điện lực Gia Lai đã và đang thúc đẩy triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và điện tử hóa các dịch vụ của ngành điện. Đây được xem là một trong những đột phá nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của đơn vị cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn các dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.