Cuộc sống đó đây

RSS

Bê hai mặt hiếm có chào đời ở Mỹ

22/9/2016

Stan McCubbin, chủ một trang trại ở Kentucky, Mỹ, nghĩ rằng con bò của ông đẻ sinh đôi nhưng sau đó đã ngỡ ngàng nhận ra đó lại là một con bê hai mặt hiếm có.