Văn hoá du lịch

RSS

Văn hóa du lịch 26-9-2022

27/9/2022

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay có những nội dung chính sau:
– Sắc màu ấn tượng từ Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022
– Phỏng vấn ông Trần Ngọc Nhung – Giám đốc Sở Văn hóa Du lịch và Thể thao tỉnh Gia Lai

Văn hóa du lịch 12-9-2022

12/9/2022

Tạp chí Văn hóa du lịch hôm nay có những nội dung sau:
– Gia Lai: Đưa văn hóa bản địa vào du lịch
– Ayun Hạ – Hồ nước ngọt mênh mông trên Cao Nguyên