Văn hoá du lịch

RSS

Văn hóa du lịch 23-10-2023

23/10/2023

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay gồm những nội dung:
– Ngày hội di sản văn hóa tỉnh Gia Lai năm 2023 – Nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa
– Thành công giải vô địch bóng bàn Gia Lai năm 2023 mở ra những triển vọng

Văn hóa du lịch 9-10-2023

09/10/2023

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay có Phóng sự: “Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên: Tiềm năng phát triển du lịch”

Văn hóa du lịch 25-9-2023

25/9/2023

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay gồm những nội dung:
– Để du lịch Gia Lai phát triển
– Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023: Chờ đón du khách
– Ươm mầm cho cầu lông Gia Lai

Văn hóa du lịch 11-9-2023

11/9/2023

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay gồm những nội dung:
– Mang chiêng đi đánh xứ người
– Những chia sẻ của nhà Nghiên cứu Bùi Trọng Hiền về những yêu cầu, thách thức đang đặt ra cho cồng chiêng Tây Nguyên

Văn hóa du lịch 28-8-2023

28/8/2023

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay gồm những nội dung
– Tìm giải pháp gỡ khó cho du lịch Gia Lai
– Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể
– Những người giữ lửa văn hóa truyền thống dân tộc

Văn hóa du lịch 14-8-2023

14/8/2023

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay gồm những nội dung:
– Văn học trẻ, Văn học Dân tộc thiểu số: Tiếp sức đam mê, mở lối sáng tạo
– Tìm kiếm những nhân tố mới cho Vovinam tỉnh Gia Lai
– Dấu ấn Ngày hội Du lịch Kbang năm 2023

Văn hóa du lịch 24-7-2023

24/7/2023

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay gồm những nội dung:
– Pleiku chưa xa đã nhớ
– Dấu ấn ngày hội Quảng bá, kết nối du lịch 4 thành phố Tây Nguyên – Tuy Hòa
– Ấn tượng Giải Vô địch Wushu trẻ Quốc gia năm 2023

Văn hóa du lịch 10-7-2023

10/7/2023

Tạp chí Văn hóa Du lịch hôm nay gồm những nội dung:
– “Vị quê nhà” – Quảng bá du lịch Gia Lai
– Phát huy vai trò văn nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng