Truyền hình hải quân

RSS

Hải quân 4-10-2022

04/10/2022

Chương trình Truyền hình Hải quân hôm nay gồm những nội dung chính sau:
– Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra Nhà máy X25
– Các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 4
– Huấn luyện chuyên ngành ở Lữ đoàn 83
– Tăng cường hiểu biết, tin cậy và hợp tác

Hải quân 6-9-2022

06/9/2022

Trong Chuyên mục Truyền hình Hải quân gồm những nội dung chính sau:
– Từ đất liền đến đảo xa
– Tuổi trẻ hải quân đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, phát triển