Truyền hình hải quân

RSS

Hải quân 4-7-2023

04/7/2023

Chương trình Truyền hình Hải quân hôm nay gồm những nội dung:
– Phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị Hải quân
– Tàu 20 hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng
– Hành trình 10 năm với biển, đảo Tổ quốc

Truyền hình Hải quân 6-6-2023

06/6/2023

Chương trình Truyền hình Hải quân hôm nay gồm nhưng nội dung:
– Phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị Hải quân
– Hải quân Việt Nam huấn luyện hiệp đồng với Hải quân các nước

Hải quân 02-5-2023

02/5/2023

Chương trình Truyền hình Hải quân hôm nay sẽ phản ánh các hoạt động của các cơ quan đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.

Hải quân 4-4-2023

04/4/2023

Chương trình Truyền hình Hải quân hôm nay gồm những nội dung:
– Phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị Hải quân
– Mục Người Chiến sỹ Hải quân: “Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu phụ nữ xuất sắc Quân chủng Hải quân năm 2023”

Truyền hình Hải quân 7-3-2023

07/3/2023

Chương trình Truyền hình Hải quân gồm những nội dung:
– Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào thực tế
– Tư lệnh Hải quân làm việc với Vùng 1
– Vùng 3 sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo 2 năm 2021-2023
– Gặp mặt Báo Chí Xuân Quý mão 2023
– UBMTTQ Việt Nam làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân
– Tàu Hải quân nước ngoài thăm Hải quân Việt Nam

Truyền hình Hải quân 7-2-2023

07/2/2023

Chương trình Truyền hình Hải quân hôm nay gồm những nội dung:
– Phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị Hải quân
– Mục Người Chiến sỹ Hải quân: “Hải quân Việt Nam đỡ đầu con ngư dân”

Truyền hình Hải quân 3-01-2023

03/1/2023

Chương trình Truyền hình Hải quân hôm nay gồm những nội dung:
– Phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị Hải quân
– Mục Người Chiến sỹ Hải quân: Ghi nhanh “Mang Xuân ra nơi đầu sóng”

Hải quân 6-12-2022

06/12/2022

Chương trình Truyền hình Hải quân hôm nay gồm những nội dung:
– Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
– Xây dựng vững chắc nền Quốc phòng toàn dân trên biển
– Phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển
– Hội thi, hội thao Tàu Mặt nước tại Vùng 1 Hải quân
– Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên biển
– Ngày hội đua tài của các Chủ nhiệm chính trị Trung lữ đoàn