Truyền hình hải quân

RSS

Truyền hình Hải quân 6-9-2022

06/9/2022

Trong Chuyên mục Truyền hình Hải quân gồm những nội dung chính sau:
– Từ đất liền đến đảo xa
– Tuổi trẻ hải quân đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, phát triển