Tín dụng chính sách xã hội

RSS

Tín dụng Chính sách -Xã hội 16-3-2023

16/3/2023

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Năm 2023 Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt 600 tỷ đồng
– Doanh số cho vay 2 tháng đầu năm của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 280,2 tỷ đồng
– Thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Tín dụng Chính sách -Xã hội 16-2-2023

16/2/2023

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Ngân hàng CSXH: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ
– Tổng Giám đốc Ngân hàng CSHX cho phép các chi nhánh Ngân hàng CSXH tăng trưởng dư nợ tối đa bằng 2%
– Điểm giao dịch xã – Mô hình gần dân, sát dân

Tín dụng Chính sách -Xã hội 19-01-2023

19/1/2023

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Những nét nổi bật trong thực hiện chính sách tín dụng và xã hội năm 2022
– Mang mùa Xuân no ấm đến với các hội nghèo các đối tượng chính sách

Tín dụng chính sách xã hội 15-12-2022

15/12/2022

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– 17 huyện, thị xã , thành phố có nguồn vốn ủy thác hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022
– Toàn Chi nhánh có 110/120 không nợ quá hạn, Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại khám, tố chiếm 99%
– Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Tín dụng chính sách xã hội 17-11-2022

17/11/2022

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội  hôm nay gồm những nội dung:
– Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Doanh số vay tăng mạnh
– Phát huy vai trò ủy thác của các hội, đoàn thể trong việc giải quyết cho hội viên vay vốn
– Vốn tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên – “Chấp cánh ước mơ đến trường”