Tín dụng chính sách xã hội

RSS

Tín dụng chính sách xã hội 20-10-2022

20/10/2022

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH họp phiên đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2022
– Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH với số tiền 41,6 tỷ đồng.
– Toàn tỉnh có 3.316 tổ tiết kiệm và vay vốn tăng 30 tổ so với đầu năm
– Tín dung về nước sạch và vệ sinh môi trường – Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn.

Tín dụng Chính sách – Xã hội 15-9-2022

15/9/2022

Chương trình Tín dụng Chính sách – Xã hội hôm nay có những nội dung chính sau:
– Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ
– Hội thi “Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng CSXH khu vực VII” – Sân chơi bổ ích cho đội những cán bộ Ngân hàng CSXH và các đoàn thể nhận ủy thác.
– Phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.