Thông tin và truyền thông

RSS

Thông tin – Truyền thông 03-01-2023

03/1/2023

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai: Một số kết quả, mục tiêu hướng tới trong cải cách hành chính
– Nông nghiệp thời công nghệ số – Khi người nông dân thay đổi và thích ứng

Thông tin và truyền thông 20-12-2022

20/12/2022

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Năm 2023 là năm dữ liệu số Việt Nam
– Một số điểm về thông tin định danh tài khoản điện tử và xác thực điện tử (tiếp theo)

Thông tin – Truyền thông 6-12-2022

06/12/2022

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Xã H’Bông khẩn trương thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
– Một số điểm về thông tin định danh tài khoản điện tử và xác thực điện tử
– Gia Lai tăng cường thông tin đối ngoại khu vực biên giới

Thông tin và truyền thông 15-11-2022

16/11/2022

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Đài PT-TH Gia Lai đổi mới để phát triển
– Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên trong công tác thông tin tuyên truyền

Thông tin – Truyền thông 01-11-2022

01/11/2022

Chương trình Thông tin – Truyền thông hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai chú trọng phát triển chính quyền số
– Nông nghiệp 4.0 – Khi người dân thay đổi và thích ứng
– Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Gia Lai