Thi đua yêu nước

RSS

Thi đua yêu nước 14-5-2023

14/5/2023

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Đảng bộ và Nhân dân phường Diên Hồng thi đua làm theo lời Bác
– Đinh Suây khá lên nhờ trồng rừng

Thi đua yêu nước 16-4-2023

16/4/2023

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Chung tay thay áo mới cho buôn làng
– Đức Cơ – Điểm sáng phong trào thi đua vùng biên

Thi đua yêu nước 12-3-2023

12/3/2023

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Nữ thủ lĩnh của những công trình có ý nghĩa
– Câu lạc bộ của những cựu chiến binh gương mẫu

Thi đua yêu nước 12-2-2023

12/2/2023

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Thi đua lao động sản xuất ngay sau những ngày xuân
– Nâng cao chất lượng ở bệnh viện của những em bé
– Những tấm gương điển hình Ngành Y Gia Lai

Thi đua yêu nước 15-01-2023

15/1/2023

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Những nét nổi bật của công tác thi đua khen thưởng năm 2022
– Sẵn sàng với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Thi đua yêu nước 11-12-2022

11/12/2022

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay gồm những nội dung:
– Cựu chiến binh Gia Lai với các phong trào thi đua yêu nước
– Nay Nan – Bóng cả buôn Biah A

Thi đua yêu nước 13-11-2022

13/11/2022

Chương trình Thi đua yêu nước hôm nay có những nội dung:
– Ngành Giáo dục Gia Lai thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập”
– Lan tỏa những điển hình nông dân ngày mới