Thanh niên

RSS

Thanh niên 9-4-2023

09/4/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Tháng Thanh niên 2023: Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ
– Gặp gỡ 3 gương mặt công dân tiêu biểu năm 2022

Thanh niên 19-3-2023

19/3/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Ghi nhận từ Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi huyện Chư Păh năm 2023
– Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

Thanh niên 5-3-2023

05/3/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nôi dung
– Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số
– “Kỳ nghỉ Hồng” phát huy vai trò tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ

Thanh niên 19-2-2023

19/2/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân chuyển đổi số
– “Tết chuyền tay” – Mang niềm vui đến trẻ vùng biên

Thanh niên 5-2-2023

05/2/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Liên kết đào tạo, tăng cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên địa phương
– Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp cho thanh niên Gia Lai

Thanh niên 8-01-2023

06/1/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Tháo gỡ những khó khăn về cơ chế chính sách cho thanh niên
– Hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế
– Mùa Đông ấm đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa