Thanh niên

RSS

Thanh niên 18-9-2022

18/9/2022

Trong Chuyên mục Thanh niên hôm nay có những nội dung sau:
– Tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh
– Tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp với sản phẩm OCOP
– Trao sinh kế giúp thanh niên DTTS phát triển kinh tế gia đình

Thanh niên 4-9-2022

04/9/2022

Nội dung chương trình:
– Cơ hội trải nghiệm từ Chiến dịch Hoa phượng đỏ
– Dấu ấn từ Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh thiếu niên DTTS Tp. Pleiku
– Sẻ chia để cùng phát triển