Thanh niên

RSS

Thanh niên 17-9-2023

17/9/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Những tuyến đường thanh niên “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”
– Lan tỏa tình yêu Pleiku từ cuộc thi Pleiku xưa và nay

Thanh niên 03-9-2023

03/9/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Dấu ấn tình nguyện hè năm 2023
– Tuổi trẻ Chư Păh số hóa địa chỉ đỏ, Di tích lịch sử, văn hóa

Thanh niên 20-8-2023

20/8/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Đẩy mạnh truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ
– Sôi nổi nghiên cứu nghiên cứu khoa học của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
– Thành đoàn Pleiku đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Thanh niên 6-8-2023

06/8/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Mùa hè Xanh – Mùa hè ý nghĩa của tuổi trẻ
– Tuổi trẻ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với nhiều hoạt động hướng về cơ sở
– Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên

Thanh niên 23-7-2023

23/7/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Tuổi trẻ Tiểu đoàn 29 chung xây dựng nông thôn
– Phong trào phát triển kinh tế của thanh niên Ia Lâu
– Tăng cường tuyên truyền về ATGT trong thanh thiếu niên

Thanh niên 9-7-2023

09/7/2023

Chương trình Thanh niên hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn cơ sở
– Gặp gỡ 2 doanh nghiệp trẻ Gia Lai đạt Giải Khởi nghiệp trẻ xuất sắc Toàn quốc năm 2023