Nông dân ngày nay

RSS

Nông dân ngày nay 17-8-2023

17/8/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu Nông dân tỉnh Gia
– Sân chơi ý nghĩa của Nhà nông
– Làm giàu từ đồng đất

Nông dân ngày nay 20-7-2023

20/7/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Nông dân Ia Grai nâng cao hiệu quả Chương trình liên kết sản xuất
– Tiếp sức cho nông dân vùng khó

Nông dân ngày nay 15-6-2023

15/6/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Nông dân Kông Chro với các phong trào thi đua trọng tâm
– Hội Nông dân huyện Ia Grai sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XII

Nông dân ngày nay 18-5-2023

18/5/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Chuẩn bị tốt cho Đại hội nông dân cấp huyện
– Nông dân hướng đến nông nghiệp xanh

Nông dân ngày nay 20-4-2023

20/4/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Nông dân huyện Đak Đoa hướng về đại hội
– Nông dân Pleiku nỗ lực với nông nghiệp công nghệ cao

Nông dân ngày nay 16-3-2023

16/3/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Liên kết cùng phát triển ở hội viên nông dân thị xã An Khê
– Thành công với mô hình nông nghiệp xen canh

Nông dân ngày nay 16-2-2023

16/2/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Xóa đói giảm nghèo trong hội viên vùng đồng bào DTTS
– Đẩy mạnh tái canh ở vùng trồng cà phê trọng điểm
– Đinh Văn Ngoan – Nông dân điển hình tiên tiến

Nông dân ngày nay 19-01-2023

19/1/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Nông dân và những mùa hoa
– Những sự kiện nổi bật năm 2022

Nông dân ngày nay 15-12-2022

15/12/2022

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Truyền thông pháp luật về an toàn giao thông
– Thành công từ chuyển đổi cây trồng trên vùng đất cũ
– Nông dân Mang Yang với các Chương trình Mục tiêu Quốc gia