Nông dân ngày nay

RSS

Nông dân ngày nay 20-10-2022

20/10/2022

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung sau:
– Nông dân Đak Đoa sản xuất kinh doanh giỏi
– Thành công với mô hình dưa lưới VietGap
– Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Nông dân Việt Nam

Nông dân ngày nay 15-9-2022

15/9/2022

Trong Chuyên mục Nông dân ngày nay gồm những nội dung chính sau:
– Nông dân Chư Pưh liên kết phát triển sản xuất
– Khi nông dân làm giàu từ đồng đất quê hương