Nông dân ngày nay

RSS

Nông dân ngày nay 16-2-2023

16/2/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Xóa đói giảm nghèo trong hội viên vùng đồng bào DTTS
– Đẩy mạnh tái canh ở vùng trồng cà phê trọng điểm
– Đinh Văn Ngoan – Nông dân điển hình tiên tiến

Nông dân ngày nay 19-01-2023

19/1/2023

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Nông dân và những mùa hoa
– Những sự kiện nổi bật năm 2022

Nông dân ngày nay 15-12-2022

15/12/2022

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung:
– Truyền thông pháp luật về an toàn giao thông
– Thành công từ chuyển đổi cây trồng trên vùng đất cũ
– Nông dân Mang Yang với các Chương trình Mục tiêu Quốc gia

Nông dân ngày nay 17-11-2022

17/11/2022

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm nội dung:
– Sẵn sàng cho các mục tiêu mới
– Thành công với chăn nuôi dê bằng thức ăn ủ chua
– Nông dân Phú Thiện thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Nông dân ngày nay 20-10-2022

20/10/2022

Chương trình Nông dân ngày nay hôm nay gồm những nội dung sau:
– Nông dân Đak Đoa sản xuất kinh doanh giỏi
– Thành công với mô hình dưa lưới VietGap
– Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Nông dân Việt Nam

Nông dân ngày nay 15-9-2022

15/9/2022

Trong Chuyên mục Nông dân ngày nay gồm những nội dung chính sau:
– Nông dân Chư Pưh liên kết phát triển sản xuất
– Khi nông dân làm giàu từ đồng đất quê hương