Cải cách hành chính

RSS

Cải cách hành chính 17-12-2022

17/12/2022

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Từ ngày 01-31/01/2023 Sở Nội vụ Gia Lai tiến hành điều tra xã hội học thu nhập thông tin về công tác cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2022
– Khắc phục hạn chế, giữ vững xếp hạng chỉ số cải cách hành chính ở Kông Chro
– Công an TP Pleiku quyết liệt triển khai cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho người dân

Cải cách hành chính 19-11-2022

19/11/2022

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Quyết liệt triển khai chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ
– Nhiều tiện ích đem lại từ tài khoản định danh điện tử mức độ 2
– Phởng vấn ông Lê Tiến Anh – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ

Cải cách hành chính 22-10-2022

22/10/2022

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều tiện ích đem lại từ dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ
– Thị xã Ayun Pa đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính công
– Dấu ấn Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2022”.

Cải cách hành chính 17-9-2022

17/9/2022

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Thị xã Ayun Pa triển khai các biện pháp nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính
– Huyện Chư Pưh nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử