Cải cách hành chính

RSS

Cải cách hành chính 18-3-2023

18/3/2023

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Các địa phương trong tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
– Huyện Chư Pah nhân rộng mô hình dịch vụ công trực tuyến tại các xã, thị trấn
– Huyện Ia Grai triển khai nhiều biện pháp nhằm duy trì và nâng cao xếp hạng chỉ số cải cách hành chính

Cải cách hành chính 18-2-2023

18/2/2023

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từ mô hình “Kho bạc 3 không”
– Huyện Chư Sê triển khai nhiều biện pháp nhằm phát huy hiệu Đề án 06 của Chính
– 7 cách sử dụng thông tin của công dân thay cho hộ sổ khẩu

Cải cách hành chính 17-12-2022

17/12/2022

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Từ ngày 01-31/01/2023 Sở Nội vụ Gia Lai tiến hành điều tra xã hội học thu nhập thông tin về công tác cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2022
– Khắc phục hạn chế, giữ vững xếp hạng chỉ số cải cách hành chính ở Kông Chro
– Công an TP Pleiku quyết liệt triển khai cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho người dân

Cải cách hành chính 19-11-2022

19/11/2022

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Quyết liệt triển khai chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ
– Nhiều tiện ích đem lại từ tài khoản định danh điện tử mức độ 2
– Phởng vấn ông Lê Tiến Anh – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ