Cải cách hành chính

RSS

Cải cách hành chính 21-10-2023

21/10/2023

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Phát huy hiệu quả các dịch vụ công theo Đề án 06 của Chính phủ
– Công an Thị xã An Khê với nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính
– Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế

Cải cách hành chính 16-9-2023

16/9/2023

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNEID
– Nhiều tiện ích từ việc triển khai hộ tích điện tử
– Đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc khám chữa bệnh BHYT

Cải cách hành chính 19-8-2023

19/8/2023

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Nâng cao chất lượng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai
– 2 đơn vị, địa phương dẫn đầu tỉnh Gia Lai về chỉ số cái cách hành chính năm 2022
– Huyện Ia Pa nỗ lực thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính

Cải cách hành chính 22-7-2023

22/7/2023

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Gia Lai tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC và SIPAS trong năm 2023
– TP Pleiku: Người dân và doanh nghiệp hài lòng khi đăng ký cư trú, lưu trú qua dịch vụ cổng trực tuyến
– Công an huyện Ia Pa triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử (VNEID)

Cải cách hành chính 17-6-2023

17/6/2023

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Ngành Tài chính Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số
– BHXH tỉnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp
– Sở Giao thông vận tải phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến

Cải cách hành chính 20-5-2023

20/5/2023

Chương trình Cải cách hành chính hôm nay gồm những nội dung:
– Nhiều tiện ích đem lại từ các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ
– Đơn giản hóa nhiều loại giấy tờ nhờ tài khoản định danh điện tử (VNEID)
– Mô hình “Ngày thứ 4 không viết, không hẹn”