Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 20-5-2022

Cập nhật 19/5/2022, 14:05:38

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. – Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3 – Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30oC – … Continue reading “Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 20-5-2022”

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI

(Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 24oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 33oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 26oC
– Độ ẩm trung bình: 77 – 83%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY – TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to..
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 23oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa)

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 29oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 22oC
– Độ ẩm trung bình: 85 – 90%
KHU VỰC TP. PLEIKU
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 28oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 21oC
– Độ ẩm trung bình: 85 – 90%
KHU VỰC TX AN KHÊ
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 30oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 23oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%
KHU VỰC TX AYUNPA
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 32oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 26oC
– Độ ẩm trung bình: 77 – 83%

Lượt xem:

Trả lời