Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 17-5-2022

Cập nhật 16/5/2022, 16:05:11

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. – Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3 – Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30oC – Nhiệt độ thấp nhất … Continue reading “Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 17-5-2022”

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI

(Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 24oC
– Độ ẩm trung bình: 75 – 80%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 33oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 26oC
– Độ ẩm trung bình: 77 – 79%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY – TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 31oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 23oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 22oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%
KHU VỰC TP. PLEIKU
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 29oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 21oC
– Độ ẩm trung bình: 82 – 87%
KHU VỰC TX AN KHÊ
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 30oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 23oC
– Độ ẩm trung bình: 75 – 80%
KHU VỰC TX AYUNPA
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió đổi hướng cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 32oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 26oC
– Độ ẩm trung bình: 77 – 83%

Lượt xem: 5

Trả lời