Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 5-12-2021

Cập nhật 04/12/2021, 16:12:55

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi. – Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 – Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26oC – Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 … Continue reading “Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 5-12-2021”

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI

(Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 20oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 28oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 22oC
– Độ ẩm trung bình: 75 – 80%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY – TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 28oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 20oC
– Độ ẩm trung bình: 75 – 80%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 19oC
– Độ ẩm trung bình: 75 – 80%
KHU VỰC TP. PLEIKU
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 24oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 18oC
– Độ ẩm trung bình: 75 – 80%
KHU VỰC TX AN KHÊ
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhẹ.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 25oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 19oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%
KHU VỰC TX AYUNPA
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 28oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 22oC
– Độ ẩm trung bình: 75 – 80%

Lượt xem: 27

Trả lời