Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 28-2-2023

Cập nhật 28/2/2023, 09:02:32

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) Mây thay đổi, đêm và sáng trời rét, ngày nắng gián đoạn. – Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5. – Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – … Continue reading “Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 28-2-2023”

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI

(Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang)

Mây thay đổi, đêm và sáng trời rét, ngày nắng gián đoạn.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 25 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 17 oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85 %
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa)

Mây thay đổi, ngày trời nắng, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 21 oC
– Độ ẩm trung bình: 78 – 83 %
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY – TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 28 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 17 oC
– Độ ẩm trung bình: 70 – 75 %
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa)

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 16 oC
– Độ ẩm trung bình: 70 – 75 %
KHU VỰC TP. PLEIKU
Mây thay đổi, đêm và sáng trời rét, ngày nắng, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 26 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 16 oC
– Độ ẩm trung bình: 70 – 75 %
KHU VỰC TX AN KHÊ
Mây thay đổi, đêm và sáng trời rét, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 24 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 18 oC
– Độ ẩm trung bình: 78 – 83 %
KHU VỰC TX AYUNPA
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 29 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 21 oC
– Độ ẩm trung bình: 78 – 83 %


Lượt xem: 4

Trả lời