Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 26-2-2023

Cập nhật 26/2/2023, 09:02:37

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, phổ biến không mưa. – Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3 – Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26 oC – Nhiệt độ thấp nhất … Continue reading “Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 26-2-2023”

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI

(Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang)

Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, phổ biến không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 19 oC
– Độ ẩm trung bình: 78 – 83 %
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa)

Mây thay đổi, ngày trời nắng, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 31 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 20 oC
– Độ ẩm trung bình: 78 – 83 %
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY – TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 18 oC
– Độ ẩm trung bình: 70 – 75 %
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa)

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 29 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 17 oC
– Độ ẩm trung bình: 70 – 75 %
KHU VỰC TP. PLEIKU
Mây thay đổi, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 29 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 16 oC
– Độ ẩm trung bình: 70 – 75 %
KHU VỰC TX AN KHÊ
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 25 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 18 oC
– Độ ẩm trung bình: 78 – 83 %
KHU VỰC TX AYUNPA
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, không mưa.
– Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
– Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 30 oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 19 oC
– Độ ẩm trung bình: 78 – 83 %


Lượt xem: 7

Trả lời