Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 13-9-2021

Cập nhật 12/9/2021, 16:09:52

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to. – Gió: Gió Tây đến Tây Nam 2-3 – Nhiệt … Continue reading “Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai 13-9-2021”

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI

(Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang)

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to.
– Gió: Gió Tây đến Tây Nam 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 32oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 24oC
– Độ ẩm trung bình: 83 – 88%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa)

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to.
– Gió: Gió Tây đến Tây Nam 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 33oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 25oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY – TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to.
– Gió: Gió Tây đến Tây Nam 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 32oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 23oC
– Độ ẩm trung bình: 83 – 88%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa)

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to.
– Gió: Gió Tây đến Tây Nam 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 31oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 22oC
– Độ ẩm trung bình: 85 – 90%
KHU VỰC TP. PLEIKU
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió Tây đến Tây Nam 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 29oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 21oC
– Độ ẩm trung bình: 85 – 90%
KHU VỰC TX AN KHÊ
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió Tây đến Tây Nam 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 31oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 23oC
– Độ ẩm trung bình: 83 – 88%
KHU VỰC TX AYUNPA
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông.
– Gió: Gió Tây đến Tây Nam 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 33oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 24oC
– Độ ẩm trung bình: 80 – 85%

Lượt xem: 48

Trả lời