Bản tin dự báo thời tiết 01-12-2021

Cập nhật 30/11/2021, 14:11:17

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang) Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. – Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3 – Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26oC – Nhiệt độ thấp nhất từ: … Continue reading “Bản tin dự báo thời tiết 01-12-2021”

KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH GIA LAI

(Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang)

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 22oC
– Độ ẩm trung bình: 93 – 98%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG NAM TỈNH GIA LAI

(Phú Thiện, Ia Pa và Krông Pa)

Nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa và dông.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 28oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 23oC
– Độ ẩm trung bình: 93 – 98%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY – TÂY NAM TỈNH GIA LAI

(Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh)

Nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa nhiều nơi và có nơi có dông.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 23oC
– Độ ẩm trung bình: 88 – 93%
KHU VỰC CÁC HUYỆN PHÍA TÂY BẮC TỈNH GIA LAI

(Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa)

Nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa nhiều nơi và có nơi có dông.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 25oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 22oC
– Độ ẩm trung bình: 88 – 93%
KHU VỰC TP. PLEIKU
Nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 23oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 20oC
– Độ ẩm trung bình: 93 – 98%
KHU VỰC TX AN KHÊ
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 25oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 21oC
– Độ ẩm trung bình: 93 – 98%
KHU VỰC TX AYUNPA
Nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào.
– Gió: Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3
– Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 28oC
– Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 23 oC
– Độ ẩm trung bình: 93 – 98%

Lượt xem: 5

Trả lời