Thứ bảy, 2/7/2016 -
Ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2013 - 7h5'

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 9/12, tại Hội trường 2-9, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 72/76 đại biểu HĐND tỉnh. Dự phiên khai mạc có các ông: Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; Phạm Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Các ông Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.  

 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Gia Lai khóa X.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2013 và chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014. Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2013, dự toán ngân sách năm 2014; tình hình xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kết quả công tác thanh tra, đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh năm 2013, chương trình năm 2014; nghe báo cáo tình hình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác xét xử trong năm của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua 8 Tờ trình của UBND tỉnh và 3 Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Phạm Đình Thu-PBTTT Tỉnh ủy phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Công Lự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kinh tế, xã hội năm 2013, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014. Năm 2013 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế xã hội của tỉnh vẫn phát triển đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 12,3%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 8,53%; công nghiệp, dịch vụ tăng 12,66%; dịch vụ tăng 16,15%; GDP bình quân đầu người đạt 30,23 triệu đồng, tăng 15,56% so với năm 2012. Công tác thu ngân sách tuy gặp nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, kết quả thu ngân sách năm 2013 đạt chỉ tiêu đề ra.

Ông Hoàng Công Lự -PCT.UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội năm 2013.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện đảm bảo đời sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, giải quyết việc làm, việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước bước đầu phát huy tác dụng; các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết, tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh đã đưa ra một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2014, như: GDP đạt 12,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 13.200 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.250 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp 9.425 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp 8.386 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD; giải quyết việc làm cho 24.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo 14,73%, giảm 2,5% so với cuối năm 2013…

Trong năm 2013, hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã bám sát và thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng Nghị quyết và chương trình giám sát năm 2013.

Hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Trong năm Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 14 đợt giám sát, 10 đợt khảo sát trên nhiều lĩnh vực như: thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn; tình hình quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, đào tạo, việc làm và dạy nghề; giám sát về việc thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách và tình hình dạy thêm, học thêm; tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và một số chuyên đề quan trọng khác. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện có hiệu quả, ngày càng thể hiện rõ nét vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân.  

Các đại biểu làm việc tại kỳ họp

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, giao thông, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, chính sách, chế độ tiền lương, lao động việc làm, nông nghiệp….đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp và đề nghị UBND xem xét trả lời.

Thực hiện công tác xây dựng chính quyền, năm 2013, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng được củng cố và tăng cường, thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND các cấp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2013.

Kỳ họp cũng nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2013, dự toán ngân sách năm 2014.  Năm 2013 sau khi trừ 117,7 tỷ đồng do thực hiện chính sách thuế mới như giảm, giãn thu, tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt 3.550 tỷ đồng, đạt 101,9% dự toán HĐND tỉnh giao. Năm nay các khoản thu không đạt kế hoạch chủ yếu là thu từ DNNN trung ương, địa phương, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân không đạt. Về công tác chi ngân sách địa phương, năm 2013 dự ước chi 8.145 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 607 tỷ đồng, chi thường xuyên hơn 5.713 tỷ đồng, chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và các chương trình nhiệm vụ, dự án do trung ương bổ sung là 1.264 tỷ đồng. Căn cứ dự ước thu ngân sách năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 và tình hình kinh tế xã hội hiện nay, UBND tỉnh xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2014 sẽ giảm 8,45% so với ước thực hiện năm 2013, tương đương với số tiền giảm là 300 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương là hơn 7.818 tỷ đồng.

Kỳ họp đã nghe Chánh thanh tra tỉnh trình bày báo cáo tình hình xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kết quả công tác thanh tra, đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh năm 2013. Theo đó, trong năm đã triển khai 18 cuộc thanh tra tại 19 đơn vị về việc quản lý sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Đến nay đã kết thúc 15 cuộc thanh tra, có 11 đơn vị sai phạm chủ yếu là sai phạm về khâu hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng, giám sát thi công chưa chặt chẽ, thanh toán tiền chế độ, chính sách cho giáo viên chưa đúng quy định.

Về triển khai thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong năm 2013, báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ rõ công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử, thi hành các vụ án hình sự, dân sự đã có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử oan sai, tỷ lệ trả hồ sở điều tra bổ sung giảm so với cùng kỳ năm trước, không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Về công tác xét xử của ngành Tòa án nhân dân tỉnh trong năm 2013, tổng số vụ án các loại mà ngành Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý tăng 8,2% so với năm trước. Trong đó, đáng chú ý là án hình sự tăng gần 11%, nhất là sự gia tăng của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, xâm phạm quyền sở hữu, các tội phạm về ma túy đã xảy ra và gia tăng ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song công tác xét xử của ngành tòa án vẫn còn một số khuyết điểm, tồn tại. Đến nay toàn ngành vẫn còn 41 vụ án đã quá hạn luật định nhưng chưa giải quyết xong, 36 vụ án bị tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm xử hủy, án bị cải sửa do sai là 36 vụ.

Kỳ họp tiếp tục nghe ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII vừa qua.  Một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 lần này là các Tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.

 UBND tỉnh đã trình bày nội dung 8 Tờ trình về phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014; tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Tờ trình về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014; Tờ trình đề nghị điều chỉnh Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2010 – 2015; Tờ trình quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014; Tờ trình quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị thông qua đề án công nhận thị trấn Chư sê, huyện Chư sê là đô thị loại 4.

Về tờ trình kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thanh toán nợ, các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, các công trình chuyển tiếp, các công trình hoàn thành năm 2014, vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án. Chưa bố trí vốn cho các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán vốn đầu tư.

Đối với tờ trình về giá các loại đất trên địa bàn năm 2014 về cơ bản không tăng hơn so với năm 2013, chỉ điều chỉnh, bổ sung giá một số tuyến đường cho phù hợp và bổ sung giá đất một số khu quy hoạch dân cư được hình thành, nhằm phát triển khu dân cư, giản dân tái định cư. Cụ thể đối với đô thị loại 2, giá đất ở khu vực đô thị thấp nhất là 130.000đ/m2, cao nhất là 20.000.000đ/m2. Khu vực nông thôn thấp nhất là 100.000đ/m2, cao nhất là 1.600.000đ/m2. Đối với giá đất ở khu vực đô thị loại 4 và 5 không có sự thay đổi đáng kể.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày nội dung 3 Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2014; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014; Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2014.

Trên cơ sở xem xét nội dung các báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, qua ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, của đại biểu dự họp, các Ban HĐND tỉnh đã có các báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 với đa số ý kiến nhất trí với các đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013, mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ thực hiện năm 2014 của HĐND, UBND tỉnh và các Tờ trình.  

 Riêng đối với Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2014. Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh lưu ý một số vấn đề như: khoản chênh lệch giữa vốn đầu tư phát triển so với kế hoạch phân bổ, việc ứng trước vốn xổ số kiến thiết để mua sắm thiết bị dạy và học tiếng Anh thuộc Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020. Những dự án, công trình nào thực hiện trong năm 2014 đến nay chưa được phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định thì không được phân bổ vốn. Đối với Tờ trình về quy định hạn mức giao đất công nhận quyền sử dụng đất là diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh, Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh không thông qua dự thảo Nghị quyết này và đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh hủy bỏ Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành khác có liên quan.

          Ngày 10/12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Theo chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận theo tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xem xét cho ý kiến các tờ trình. Thông tin chi tiết về ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn./.

 

Hồng Uyên - Nhật Thành - Thanh Sáng - R' Piên
1616 lượt xem
Gửi bình luận của bạn
  Họ và tên :
    Địa chỉ Email :
Số điện thoại :
Địa chỉ :
  Nội dung bình luận :
  Mã xác nhận :
 
Nguồn: kuma.vn
Loading...
Loading...
Trưng cầu ý kiến
Có nên cấp giấy phép lái xe số tự động?


Giới thiệu
Gia Lai Đất Nước Con Người
    Xem thêm >>
Chương Trình Chào Ngày Mới
Danh sách ĐBQH tỉnh Gia Lai
Danh Sách Trúng Cử HĐND
Giới Thiệu Phim

© Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.    

Đ/c : 01 Lý thái tổ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.     SĐT : (059) 3824221.     Website : http://www.gialaitv.vn     Email : bientapgialaitv@gmail.com
Giấy phép số: 142/GP-TTĐT.Do Cục Quản lý Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 18.11.2013.
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Ngọc Nhung-GĐ.TBT.
 

vdc3