Kết quả kỳ thi thứ 5

Cập nhật 17/8/2020, 09:08:42

Kết quả kỳ thi thứ 5 Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”.

I- Đáp án Kỳ thi thứ năm

Câu 1: Đáp án đúng là: b. Ngày 4/ 3/1975.                    

Câu 2: Đáp án đúng là: c. 2 thị xã, 8 huyện; đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài) làm Bí thư Tỉnh ủy.               

Câu 3: Đáp án đúng là: b. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976).

Câu 4: Đáp án đúng là: b. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VII; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).      

Câu 5: Đáp án đúng là: a. Về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp.

Câu 6: Đáp án đúng là: c. Thị xã Pleiku.         

Câu 7: Kỳ thi thứ năm có 9.816 lượt người tham gia dự thi.

II- Kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ năm:

  1. Giải Nhất: 01 giải (2.000.000 đồng).

Hà Thị Thu Huyền: Ban Tổ chức Thị ủy Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

  1. Giải Nhì: 02 giải (mỗi giải 1.500.000 đồng).

Đinh Vol: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Phạm Thị Nga: Trường Mầm non Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

  1. Giải Ba: 03 giải (mỗi giải 1.000.000 đồng).

Lê Tất Chí Quyết: Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Trần Thị Mến: Thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Thị Hiển: Thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

  1. Giải Khuyến khích: 05 giải (mỗi giải 500.000 đồng).

Trương Thị Huế: Thôn An Phong, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Lê Thị Vân: Thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

– Phạm Thị Thúy: Trường Tiểu học Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

– Nguyễn Thị Định: Thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

– Đinh Thị Duynh: Làng Đêchơgang, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.


Lượt xem: 180

Trả lời