Kết quả kỳ 8

Cập nhật 28/9/2020, 10:09:58

I- Đáp án Kỳ thi thứ tám Câu 1: Đáp án đúng là: b. Ngày 04 – 02 – 2008. Câu 2: Đáp án đúng là: b. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV. Câu 3: Đáp án đúng là: c. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 – 6 – … Continue reading “Kết quả kỳ 8”

I- Đáp án Kỳ thi thứ tám
Câu 1: Đáp án đúng là: b. Ngày 04 – 02 – 2008.
Câu 2: Đáp án đúng là: b. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần
thứ XIV.
Câu 3: Đáp án đúng là: c. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 – 6 – 2014 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Câu 4: Đáp án đúng là: a. 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Câu 5: Đáp án đúng là: c. 27 biểu hiện.
Câu 6: Đáp án đúng là: c. Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23 – 9 – 2019 của
Bộ Chính trị (khóa XII) về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và
chống chạy chức, chạy quyền”.
Câu 7: Kỳ thi thứ tám có 12.681 lượt người tham gia dự thi.
II- Kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ tám:
1. Giải Nhất: 01 giải (2.000.000 đồng).
– Đinh A Nhuing: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
2. Giải Nhì: 02 giải (mỗi giải 1.500.000 đồng).
– Trương Công Hồ: Hội Cựu binh huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
– Trần Hoàng Khoa: Công an phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
3. Giải Ba: 03 giải (mỗi giải 1.000.000 đồng).
– Đinh Vưng: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
– Đinh HMin: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
– Trần Lâm Nhật: Tổ 1, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4. Giải Khuyến khích: 05 giải (mỗi giải 500.000 đồng).
– Ngô Văn Tuấn: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku, tỉnh
Gia Lai.
– Đào Văn Chương: Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, tỉnh
Gia Lai.

– Phạm Thị Thu Hoài: Trường Mầm non Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình.
– Đinh Hương: Hội viên Hội nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
– Đinh Phip: Hội viên Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.


Lượt xem: 140

Trả lời