Câu hỏi kỳ thi thứ 7

Cập nhật 31/8/2020, 09:08:35

Bắt đầu từ 9 giờ, ngày 31/8/2020 và kết thúc lúc 17 giờ, ngày 11/9/2020

Câu 1: Hãy cho biết nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta là gì?

a. Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế – xã hội.

b.Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát trongnhững năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế – xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo.

c. Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo.

Câu 2:Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991) đã xác định nền kinh tế hàng hóa của nước ta gồm bao nhiêu thành phần? Gồm những thành phần nào?

a.Có3 thành phần kinh tế, gồm: Kinh tế quốc doanh; kinh tế tập thể; kinh tế tư bản tư nhân.

b.Có 4 thành phần kinh tế, gồm: Kinh tế quốc doanh; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể; kinh tế tư bản tư nhân.

c.Có 5 thành phần kinh tế, gồm: Kinh tế quốc doanh; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước.

Câu 3: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy xác định cơ cấu kinh tế của tỉnh trong những năm đầu đổi mới là nông – lâm – công nghiệp?

a.Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 1986 – 1991.

b.Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 1991 – 1996.

c.Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 1996 – 2000.

Câu 4: Hãy cho biết công trình chính của Nhà máy thủy điện Ia Ly được khởi công xây dựng vào ngày tháng năm nào?

a.Ngày 08/5/1989.

b.Ngày 04/11/1993.

c.Ngày 25/12/1994.

Câu 5: Tại buổi lễ khánh thành thông đường 18 nối Pleiku – Kon Tum với Atôpơ (Lào) do tỉnh Gia Lai – Kon Tum giúp bạn xây dựng, một đồng chí lãnh đạo tỉnh đã phát biểu “…Không phải chúng ta chỉ giúp nhau xây dựng một con đường, xây dựng bệnh viện, đưa đến hạt muối nghĩa tình của các đồng chí, mà đó còn thể hiện mối tình giai cấp sâu sắc giữa hai đảng, hai dân tộc trước sau như một, thắng lợi đó không ai có thể phá vỡ được…”

Hãy cho biết lời phát biểu trên là của đồng chí nào sau đây?

a.Đồng chí Pheoxâynhavông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Atôpơ.

b.Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum.

c.Đồng chí Y Một, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum.

Câu 6:Hãy cho biết, Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào thời gian nào?

a.Ngày 10/01-1995.

b.Ngày 26/10/2006

c.Ngày11/01/2007.

Câu 7: Hãy cho biết kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

*Để tham gia cuộc thi vui lòng truy cập http://thongtintuyengiaogialai.vn/ click vào banner “Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” và trả lời câu hỏi.


Lượt xem: 689

7 thoughts on “Câu hỏi kỳ thi thứ 7”

    1. Chào bạn! Bạn có thể tham gia cuộc thi này theo đường link phía dưới của phần câu hỏi
      Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của bạn dành cho THGL!

Trả lời